De fem förmågorna

Kommunikation, ansvar, reflektion, kreativitet och samarbete. Det är ord som näst intill varje elev på Häggviks Gymnasium känner till och arbetar med varje dag.

På Häggviks Gymnasium startade vi för en tid sedan ett gemensamt arbete med alla elever. Arbetet handlar om de olika förmågor som vi - pedagoger och elevassistenter - enligt kursplaner har till uppgift att utveckla hos eleverna. Förmågorna är kommunikation, ansvar, samarbete, reflektion och kreativitet. Arbetet kommer att löpa på och genomsyra hela verksamheten ett bra tag framöver. Syftet är att tydliggöra begreppen och ge dem en innebörd inför det vuxenliv som väntar. 

  • Kunskapskraven bygger på en syntes mellan förmågorna och det centrala innehållet. Förmågorna ska utvecklas och det centrala innehållet ska behandlas.

Om eleverna får träna på förmågan att samarbeta och ta ansvar, utveckla förmågan att kommunicera och ge uttryck för sin kreativitet ger vi dem en större möjlighet att uppnå fördjupad kunskap i de olika ämnesområdena/kurserna.

För att göra det tydligt använder vi oss av en tårta där varje förmåga har en tårtbit med en egen färg. 

 

Klass IVB2 på Häggviks Gymnasium övar sina förmågor.

Tårtbitarna

Förmågorcirkeln med de olika tårtbitarna gör det enklare att arbeta med förmågorna.

Cirkeln följer med eleverna under veckan och används som en del av det ordinarie skolarbetet. En vecka kan fokus till exempel ligga på samarbete, medan nästa kan riktas in på reflektion. Eller så arbetar klassen med alla tårtbitarna samtidigt. Efter hand gör eleverna mer och mer begreppen till sina och använda dem som verktyg under sina skoldagar.

 

Läs mer om hur arbetet med förmågorna kan se ut i texten här nedan.

 - Tårtbitar och färger för eleverna framåt

Tårtbitar och färger för eleverna framåt

Vi gjorde ett besök hos Marie Nilsson Nordfors, mentor för klass IVB2 på det individuella programmet, för att se hur hon hjälper eleverna till fördjupade kunskaper och ett självständigare liv.

- Förmågecirkeln konkretiserar läroplanen och ger eleverna verktyg för att visa sina kunskaper. De behöver veta vad de ska visa, och det lär de sig när vi jobbar med detta, säger Marie Nilsson Nordfors.

Hur gör vi för att göra det som står i läroplaner och kursplaner mer tydligt för eleverna? Hur kan de bli mer delaktiga i sin egen utveckling? Det är frågor som vi i skolan brottas med hela tiden. Som ett led i detta har vi kokat ner allt det abstrakta i läroplan och kunskapskrav till att handla om fem förmågor – ansvar, samarbete, kreativitet, reflektion och kommunikation.

För att tydliggöra detta används en cirkel där varje förmåga är en tårtbit med egen färg – ansvar är rött, kreativitet orange, kommunikation blå, reflektion grön och samarbete gul. Dessa arbetar vi med i hela skolan, över klassgränser och ämnesgränser. Alla tårtbitarna i förmågecirkeln bygger på läroplanen, kursplanerna och kunskapskraven.

ALLA TÅRTBITAR BEHÖVS

- Den gula och röda, samarbete och ansvar, bygger mycket på det som står i läroplanen medan grön, orange och blå handlar om kunskapskraven i kursplanerna. För att uppnå målen i kunskapskraven måste de arbeta med att reflektera, kommunicera och vara kreativa. Men för att lyckas med det behövs den gula och den röda – samarbete och ansvar.

I klass IVB2 följer tårtbitarna och förmågorna med under hela veckan. Överallt i klassrummet – på väggar, tavlor, vid bänkar, på scheman och upphängt i klädhängare – sitter arbetsmaterial utformade efter förmågorna och i gult, blått, grönt, rött och orange.

- Vi har med de fem förmågorna i allt vi gör och nöter in det på många olika sätt. Vi tittar på bilder på ActivBoarden där de får berätta om vilken förmåga de ser, de får spela lotto, vi använder pratkartor för att de lättare ska kunna kommunicera kring ett ämne, vi har samtalsmattorna… Och så har de sina nyckelknippor med bilder på de fem tårtbitarna – de är de stolta över och tar ofta fram för att visa att ”nu är jag kreativ” eller något annat, berättar Marie.

ELEVERNA HJÄLPER VARANDRA

Marie upplever att eleverna i klassen är väldigt engagerade i att arbeta på detta sätt, och påminner och hjälper varandra att komma vidare.

- De förstår varför de är i skolan, hur de ska göra för att berätta vad de vill säga. De behöver få se förmågorna visuellt och konkret, då är det här ett väldigt bra redskap. Om de inte förstår vad de gör lär de sig ju inget.

- De hjälper varandra också. De börjar prata när de ser någon göra något – till exempel ”Men Stefan, nu är du kreativ när du dansar” kan någon säga. De pratar med varandra om det, och de som gått här längre hjälper de nya eleverna.

Ett exempel på hur de tränar på de olika förmågorna är i arbetet med en egen bok.

- Först väljer de ett yrke de vill lära sig mer om. Då får de reflektera över vad de tycker är intressant. Sedan får de vara kreativa och välja bilder, vilken text de vill ha, vilka färger och så vidare. Det hjälper vi till med, så då övar de på att samarbeta. Sedan måste de ta ansvar och presentera sitt arbete för klassen och då måste de också öva på att kommunicera.

Varje fredag får eleverna i IVB2 själva välja ut en förmåga att träna extra på under kommande vecka. Det kan ibland behövas för att de inte ska fastna i någon viss tårtbit och bara träna på en viss förmåga.

- Då kan vi påminna dem och fråga ”vad var det du skulle träna på den här veckan?”. Då kommer de ihåg. Och så påminner de varandra mycket. På sått sätt hjälper de varandra att fördjupa sina kunskaper i de olika ämnesområdena men också till att bli mer självständiga som individer.

Klicka här nedan för att se några exempel på material vi använder i arbetet med förmågor.

Förmågorna kan man ta med sig överallt - till exempel på en nyckelknippa.