Häggvik Fritid

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS) för elever på Häggviks Gymnasium på eftermiddagar efter skolans slut samt under skolloven.

För mer information, besök Häggvik Fritids hemsida.